COLLEZIONE MANIGLIERIA

HANDLE

Riga
 • Silver Aluminum
 • Polished Chrome
 • Satin Aluminum
 • Polished Brass Effect

KNOB

Mod. 33 (Oval)
 • Silver Aluminum
 • Polished Chrome
 • Satin Aluminum
 • Polished Brass Effect

KNOB

Mod. 84 Ø 60mm - 84H Ø 72mm
 • Silver Aluminum
 • Polished Chrome
 • Satin Aluminum
 • Polished Brass Effect

HANDLE

Mod. Verona
 • Polished Solid Brass
 • Chrome
 • Satin Chrome

KNOB

Mod. Oval
 • Polished Solid Brass
 • Chrome
 • Satin Chrome

KNOB

Mod. M81H
 • Polished Brass
 • Chrome
 • Satin Chrome

HANDLE

Mod. Dallas
 • Polished Chrome
 • Satin Chrome

KNOB

Mod. M43
 • Polished Chrome
 • Satin Chrome

HANDLE

Mod. Houston
 • Polished Chrome

PULL HANDLE

Mod. Airone
 • Polished Brass
 • Satin Chrome

PULL HANDLE

Mod. Cometa
 • Polished Brass
 • Satin Chrome

PULL HANDLE

Gaia A703P
L=1000mm Chromo + Satin Chrome - Inox Brackets

PULL HANDLE

Mod. AURORA A722P
L=600mm - Chrome + Satin Chrome

PULL HANDLE

Mod. E5011
 • L=500mm Satin Inox
 • L=1000mm Satin Inox
 • L=1600mm Satin Inox

PULL HANDLE

Mod. DALLAS M543
 • L=275mm - Polished Chrome
 • L=275mm - Satin Chrome